22 Haziran 2013 Cumartesi

''DUA MÜMİNİN SİLAHIDIR'' (İŞTE DUA ETMENİN SIRLARI!..)

''DUA MÜMİNİN SİLAHIDIR''  
''DUA İBADETİN ÖZÜDÜR''  diyor Rasulullah Muhammed Mustafa aleyhisSelam...  

Bir hadis-i kudsi:
- Peki, biz dua ettiğimiz zaman, kabul olur mu?..
''Eğer kulum, bana ellerini kaldırır da dua ederse, ben o elleri boş olarak geri çevirmekten haya ederim.''  

Bir başka hadis-i kudsi de şöyle:
''Ey Ademoğlu, dua senden, icabet benden; istiğfar senden, bağışlamak benden; tövbe senden, kabul etmek benden; şükür senden, fazlasıyla vermek benden; sabır senden, yardım benden... Ne istedin ki benden sana vermedim...''

Bu ayet-i kudsi'yi destekleyen bir ayeti kerime:
''BANA DUA EDİN, SİZE İCABET EDEYİM!'' (40. Mu'min: 60)

RASULULLAH'A SALAVAT OKUMANIN ÖNEMİNİ, DEĞERİNİ ANLATAN HADİS-İ ŞERİFLERDEN BAZILARI...

''Her cimriden daha cimri olan adam yanında anıldığım zaman, bana salat etmeyendir...''

''Her DUA semaya yükselmekte güçsüzdür; bana salat edince gücüne kavuşur, yükselir...''

''Kim bana bir kere salat ederse, Allah ona on kere salat eder; onun on günahını siler; onu on derece yükseltir.''

''İnsanlardan bana en yakın olanı bana en çok salat getirendir.''

''Kim bana salat getirmeyi unutursa, ona cennetin yolu unutturulur.''

''DUA eden kimse, Nebilere ve Rasullere salat etmedikçe, duası perdelidir.''

RASULULLAH'A SALAVAT... (Ecir kazanmak isteyenler...)

Bu salavatı bize öğreten Bizatihi Hazreti Rasul AleyhisSelam... Hadis-i şerif'te buyuruyor ki:
''Her kim bu şekilde derse, yetmiş melek, bin sabah ona ecir yazar.''''CezAllahu 'anna seyyidena Muhammeden ma huve ehluhu''

Anlamı:
Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e layık olduğu şekilde ihsanda bulun bizim tarafımızdan, biz O'nu değerlendirmekten aciziz...

Bu güzel salavatı her gün bir tesbih okumaya devam edebilsek inşaAllah...

Astım ve Nefes darlığı için okunan sureler...

Astım ve Nefes darlığı'ndan rahatsız olan, her gün 1 kere ''Rahman'' veya ''Mümtehine'' suresini, 1bardak suya okuyup içerse Allahü Teala Hazretleri'nin izniyle şifa bulur.

Evlenmek isteyenler... (Ya Selam celle celalühu)


 • Her gün 131 kere ''Ya Selam celle celalühu'' zikrine devam eden, bekarsa en kısa zamanda evlenir. Evli ise ömrü boyunca mutlu olur. 15 Haziran 2013 Cumartesi

Allah'ın en sevdiği kelam ''SubhanAllahi ve BiHamdihi''

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu
''Herk kim günde yüz kere 'SubhanAllahi ve BiHamdihi' derse; günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile, mahvolur ve bağışlanır.''

DUA EDİYORUZ KABUL OLMUYOR! (Said Nursi hazretleri bakın ne diyor...)

   Sık sık sorulan ''Birçok defa dua ediyoruz kabul olmuyor. Halbuki ayet umumidir. Her duaya cevap var ifade ediyor.''
 Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu soruya şöyle bir izah getirmiştir:

Mal mülk sahibi olmak isteyen her gün okursa... • Mal-mülk sahibi olmak isteyen her gün KULİLLAHÜMME MALİKE'L MÜLK ayet-i kerimesini 41 kere okuyup dua ederse, bi-izn-illahi Teala muradı hasıl olur.
 • Bu ayet-i kerimeleri 5 vakit namazın ardından 1'er kere okuduktan sonra: 66 kere de;''Ya Kaadir, ya Kayyum, ya Kaviyy, ya Kaim, ya Kuddüs.'' deyip dua eden, her türlü kazadan korunur.
 • Bu ayet-i kerimeleri 92 kere okuduktan sonra, 9 kere de Esmaü'l-Hüsna'yı okuyan, hiç ummadığı lutf ve ihsana nail olur.

Dilek duası... ( Ayete'l-Kürsi)

 • Zor bir işinin gerçekleşmesini isteyen veya bir haceti olan, gece yarısı kalkar, abdest alıp kıbleye doğru oturur ve 170 kere Ayete'l-Kürsi'yi okursa Cenab-ı Hak, onun arzusunu yerine getirir.


 • Bir insan cuma günü sabah namazına bir bir buçuk saat kala kalkıp abdest alır, kıbleye karşı oturur ve 313 kere Ayete'l-Kürsi'yi okuduktan sonra ''Ey ulu Rabbim! Bu ayet-i kerimenin hürmetine, Bedir savaşına katılan 313 sahabe hürmetine, Talut'un 313 savaşçı arkadaşı hürmetine filan filan ihtiyacımı gider veya şu işi bana müyesser kıl.'' diye dua ederse Cenab-ı Hak onun isteğini yerine getirir.

Beş vakit namaz'dan sonra muhakkak okumaya devam etmeli (Her türlü hacet için okunur)

Bu üç ayeti kerimenin hassalarından birkaçı için şöyle der bazı evliyaullah; ''Beş vakit namazından sonra bir kimse Fatiha, Ayet'el Kürsi, Al-u İmran'ın on sekiz, yirmi altı ve yirmi yedinci ayetlerini okursa şu beş şeyden emin olur'':


 1. Cenab-ı Allah o kimseyi sıratı müstakimden ayırmaz.
 2. Her türlü kaza, bela ve musibetlerden emin olur.

14 Haziran 2013 Cuma

Bekar'ın kısmeti açılması için ''YA BAİS C.C.''

Cuma ezanı vakti 1062 kere ''Ya BAİS CELLE CELALÜHU'' ism-i şerifini okuyan bekarın kısmeti açılır inşaAllah. Buna kısmet çıkana kadar her cuma da devam edilebilir.


Rüyada dilediğini görmek için YA ZAHİR C.C.

Rüyasında dilediğini görmek isteyen, yatmadan önce Allah rızası için  2 rekat namaz kılar, ardından 1106 kere ''YA ZAHİR CELLE CELALÜHU'' ism-i şerifini okuyup da yatarsa, maksadı hasıl olur, rüyasında niyet ettiği şeyleri görür inşaAllah...

KALB'İN ÜÇ DÜŞMANI!..
Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz;
''Vallahi, kendi nefsine uygun gördüğünü mümin kardeşine yakıştırmayan kişi mümin değildir.'' buyurmuştur.

İSTİĞFAR DUASI (Kesinlikle bilmeli)

Muhammed Mustafa (s.a.v.) buyuruyor ki:
''Bu seyyidül İstiğfar'ı kim inanarak ve idrak ederek, karşılığını Allah'tan bekleyerek, gündüz okursa ve gece olmadan önce ölürse cennete gider... Ve gene, kim gece okur da, sabah olmadan evvel ölürse o da cennet ehlinden olur.''

Fatiha Suresi ile her türlü dilek...

  Her türlü meşru istekler için, Sabah Namazından sonra veya gecenin son üçte birlik kısmında aşağıdaki şekilde okunup dua edilir.


 • Pazar günü: 616 kere;
   ''Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim
   Elhamdülillahi rabbil alemin.''
 • Pazartesi günü: 619 kere;

   ''Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim
   Er-Rahmani'r-Rahim.''

Rasulullah'ın öğrettiği çok özel dualardan biri...


Bu duayı bize Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
Muaz bin Cebel vasıtasıyla öğretiyor.
Muaz bin Cebel(r.a.), Rasul-ü Ekrem'in yakın ashabından ve çok sevdiği zatlardan biri, şöyle anlatıyor olayı:
 Rasulullah (s.a.v.) bir gün elimi tutup bana şöyle dedi:
- Ya Muaz... Vallahi seni çok seviyorum!.. Sana bir şeyler tavsiye edeyim; onları her namazın sonunda (selam vermeden) oku... Kesinlikle terk etme!.. Şöyle dersin:
''Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel bir şekilde kulluk etmek için bana yardım et!..''

HACET (İHTİYAÇ) NAMAZI

Hacet namazı diye bilinen, kişinin bir ihtiyacını, bir sıkıntısını, bir derdini Allah'a arz edip, kurtuluş istemesi için önerilen namaz hakkında bakın Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz ne buyuruyor:

''Allah'tan veya insanoğullarından birinden bir haceti (ihtiyacı) olan kimse, hakkıyla abdest aldıktan sonra, iki rekat namaz kılsın; bundan sonra İSTİĞFARDA bulunsun ve Allah Rasulü üzerine salavat getirip şu şekilde dua etsin...''

100 defa söyleyen fakirlik görmez

Yüce Peygamberimiz(s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Kim her gün 100 defa La havle ve la kuvvete illa billahil'aliyyil Aziym duasını okursa, o kimseye ebedi olarak fakirlik isabet etmez.

Cenneti isteyenler...


Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bu dua hakkında buyurmuşlardır:
''Bir kimse akşam namazından selam verdikten sonra 7 kere Allahümme ecirni minennari derse ve o gece eceli gelip de ölse, o kimse için cehennem azabından kurtulduğunu bildiren bir beraat yazılır.''

İşsizlikten kurtulup iş bulmak için...

''Allahu yü'ti mülkehu men yeşa'' 
    

Anlamı:
Allah mülkünü dilediğine verir. 

 • Zaman zaman 990 kere tekrar edilir. 

Veya; 

Evlenmek için...

Bir türlü evlenemeyen ve her seferinde bir problemle karşılaşan kız, dolunayda; yani Arabi ayların 13 veya 14'üncü gecesi, temiz bir kağıda ''Teheş Teheş. Neheş Neheş. Kehel Kehel. Mareş Mareş. Yareş Yareş. Suruş Suruş. Huş Huş. Nuş Nuş. Nevaş Nevaş. Nehraş Nehraş.'' yazar.

Meydana gelen herşeyi rüyada görmek için...

Samimi bir kalp ile kırk gün sabah namazından sonra, yirmi defa okunursa, Cenab-ı Ecelli ve Ala, okuyanın kalbini sırlarla doldurur. Kainatta meydana gelen herşey rüyada kendisine gösterilir.


Namazın Faydalarından Bazıları...

   
A.B.D. de Pensilvanya üniversitesi Tıp merkezi uzmanı Prof. Dr. Newberg tarafından namaz kılan ve dua eden bir gurup müslüman üzerinde yapılan araştırmaya göre, huşu içinde yapılan dua ve teemmül (meditasyon) esnasında, alında beynin ön bölgesinde karar alma mekanizmasının bulunduğu 'Frontal Lobe' adı verilen kısımda kan miktarı belirgin bir şekilde artıyor, duygusal etki-tepkiyle ilgili kararlar burada alınıyor.

Uykuya yatarken dua...

    Allahım! Nankörlükten ve fakirlikten sana sığınırım.

Kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.

Sen her türlü eksiklikten uzaksın. Sana hamd ederim. 
Kuvvet ve kudret ancak sendendir. Dilediğin olur, dilemediğin olmaz. 
    Allah'ım! Biliyorum ki Senin her şeye gücün yeter ve sen ilminle her şeyi kuşatmışsın. 
    Allah'ım! Ey yedi ğögün ve o göklerin gölgelediklerinin Rabbi!
Ey yerlerin ve o yerlerin taşıdıklarının Rabbi!

Her zaman din yolunda olmak için.. (Allah Rasulü'nün en çok ettiği dua...)

Ümmü Seleme (r.a.)'a soruldu:
- Ey müminlerin annesi, senin yanında olduğu zaman Allah Rasulu'nün en çok duası ne idi?
Rasulullah'ın kutlu zevcesi Ümmü Seleme(r.a.) anlattı:
- Rasul-ü Ekrem'in en çok yaptığı dua şu idi: ''Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzerine sabit kıl!''

13 Haziran 2013 Perşembe

''DUA''NIN ZAMANI
Her aklımıza estiği,  içimizden geldiği zamanda sabah öğle akşam ve gece de DUA edebileceğimiz gibi, belirli günlerde ve gecelerde de DUA'nın gerçekleşmesinde büyük rolü vardır..
İşte bu özel zamanlar; • Cuma günü hutbe saati ile ikindi arası...
 • Recep ayının girdiği gece ve on beşinci gecesi...
 • Mi'rac gecesi...
 • Recep ayının yirmi yedinci günü...

HAYIRLI EVLAT SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER

Evlat isteyen ana-babalara Cenab-ı Hakk'ın öğrettiği bir dua bu... Hayırlı evladı olsun isteyenler, şayet bu duaya namazlarından sonra devam ederken çocukları olursa, umulur salih bir nesil sahibi olurlar.(Ahmed Hulusi-Dua ve Zikir)

''Allah bana yeter'' bu duayı okumaya hergün devam edin.. (dertteyken, sıkıntıdayken, bir işin içinden çıkamıyorsan vs..)


  

 • Başınız haksız yere derde girdiği zaman bu ayeti günde 500 veya 1000 defa okumaya devam ederseniz, inşaAllah kısa zamanda selamete rahata çıkarsınız...
 • Sabah kalkınca 7 kere, geceye girince 7 kere okumak çok iyi gelir ve rahatlatır.NEFSE ZULMETMEK HALİNDE OKUNMASI GEREKEN KUR-AN KELAMI


    Bilgi:
    Hazreti Adem ve Havva, cennet hayatı yaşarken, kaderlerindeki o mahut hatayı yaptıktan sonra, kendilerinden sadır olan bu fiilin üzüntüsü içinde, aşağıda ifade olunan biçimde bağışlanma talep ettiler.
    Ve bu duaları kabul olunarak, bir süre dünyada yaşadıktan sonra, yeniden cennet yaşamına dönme imkanına ulaştılar.
    İşte Kur'an-ı Kerim'deki bu dua bize, ''nefse zulmetmek'' halinde ne yapmamız gerektiğini öğretiyor.

ALAK SURESİ


 • Dinin derinliklerindeki ''SIR''lara ermeyi dileyenler günde üç yüz on üç defa okumalı!.. Rabbin indindeki gerçeği ''OKU''mak arzusunda olanlar her gün 313 defa okumayı alışkanlık haline getirmeliler.

KUR'AN'IN KALBİ; YASİN SURESİ...


Yasin Suresi'ni okumanın faydaları hakkında Rasulullah'ın birçok buyruğu vardır:

''Gece yatmadan evvel Yasin okumayı adet edinen kişi, gece öldüğü takdirde ŞEHİD olarak ölür.''

''Yasin Suresi'ni çokça okuyunuz; çünkü onda on bereket vardır:

 1. Aç kimse okursa karnı doyar;
 2. Çıplak kimse okursa, giyinir;
 3. Bekar okursa, kısmeti açılır, evlenir;

ANNE VE BABA HAKKI İÇİN • İnsan üzerindeki en büyük hak anne ve baba hakkıdır... Bu hakkın bir evlat tarafından ödenebilmesi çok güçtür. 
 • Bizler daha çok çocuklarımıza evlatlarımıza dua eder merhamet dileriz lakin bizde karşılıksız emeği olan anne babamızı unutabiliyoruz. Bir yerde okumuştum evlatlarımızdan önce anne babamıza merhamet dilersek bizden gelecek olan nesilleride zaten daha hayırlı kılarmış Rabbimiz.
 • Öyleyse ana babamızın hakkını bir nebze olsun ödeyebileceksek eğer mutlaka dualarımızda bu dört kelimeyide unutmayalım.
 • Bizim evlatlarımızda bizlere okuyacak bilinçte ve maneviyatta olsunlar İNŞALLAH... :))

Uyumadan önce okunması gereken çok güzel bir salavat ( UYKU DUASI )

''Allahümme salli 'ala Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahiyme ve Musa ve 'Iysa ve ma beynehüm minenNebiyyiyne velmurseliyn... Salevatullahi ve selamuhu 'aleyhim ecma'ıyn''


Anlamı: 

Ezan'dan sonra okunacak dua ( RASULULLAH'A SALAVAT )


 • Rasulullah buyuruyor ki; ''Her kim konuşmadan ezanı dinler ve kelimeleri tekrarlar, ardından da bu duayı okursa ahirette o kişiye şefaatim farz olur.''
 • Muhakkak ki her mümin, Rasullullah'ın şefaatine nail olmak ister hele hele büyük günah sahipleri şefaatine çok ihtiyaç duyacaklar... 

Salat- Tefriciye ( HACET DUASI )


 • EN BÜYÜK HACET DUASI
 • Halkımız arasında çok bilinen bu salavatı şerife'yi ; Zor işleri, dertleri, sıkıntıları olanlar toplanıp aralarında paylaştırılmak suretiyle toplam 4444 kere bu salatı okuyarak çare niyaz ederler. 
 • Okurken dikkat edilmesi gereken en önemli husus tam olarak 4444 kere okunmasıdır. Ne bir eksik ne bir fazla olmamalıdır. 4444 kilidi açacak anahtar sayıdır dikkate alınmalıdır.